دیگر مواردی که محصولات
 نست را از پوشش گارانتی خارج می کنند :

 • نصب نادرست محصول و یا کوتاهی در پیروی از دستورالعمل نصب، مخصوصا درزها، شیارها، شکافها و عدم رعایت سایر دستورالعمل ها، از جمله اصول نصب زیرسازی توسط خریدار. به همین دلیل حتماً بعداز نصب پروفیل تاییدیه نصب را از نست دریافت نمایید تا از گارانتی نست بهره مند شوید و از نصب صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.
 • کاربرد محصول در شرایط غیر عادی کارکرد های معمول یا در محل هایی که نست آن را پیشنهاد نمی نماید.
 • تغییر مکان، انحراف یا رانش زمینی که زیرسازی و محصول مورد نظر در آن یا بر روی آن به کار رفته یا نصب شده است.
 • تماس مستقیم یا غیر مستقیم با اجسام دارای حرارت بالا و یا مواد اسیدی که باعث رنگ پریدگی ، دفرمه شدن و یا آسیب سطحی و سختگی موضعی محصول و هر تاثیری از این نوع شود ، محصولا نصب شده و آسیب دیده را از پوشش گارانتی خارج می کند .
 • هرگز از فلز ، وسایل و ابزار دارای سختی بالاتر از محصول و یا وسایل تیز مانند کاردک و یا تیغ و … جهت تمیز کردن سطح یا پارو کردن برف با پارو و یا بیل های نامناسب و غیر استاندارد که به محصولات نست آسیب برساند ، استفاده نگردد . اگر رویه محصول به این شکل آسیب ببیند ، محصول از شرایط گارانتی خارج خواهد شد .
 • هر حادثه غیر متقربه ای مانند سیل، زمین لرزه، طوفان، صاعقه، آلودگی هوا، باران اسیدی و . . . که باعث تخریب محصولات نستگردند.
 • حمل نادرست، انبار کردن نادرست، غفلت یا سوء استفاده از محصول توسط خریدار، حمل کننده و شخص ثالث.
 • عدم تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین بر روی پروفیل ها
 • محل هایی که محصولات نست در آن نصب شده باشد و دسترسی به شستشو و نظافت نداشته باشد، در صورت آسیب دیدگی تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.


مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند
:

 • تماس مستقیم یا غیر مستقیم با اجسام داغ ( بالای 110 درجه سانتیگراد ) که باعث رنگ پریدگی و یا آسیب سطحی و سوختگی موضعی پروفیل شود، محصولات نصب شده و آسیب دیده را از پوشش گارانتی خارج می کند.
 • تماس مستقیم با آتش و یا افروختن آتش در نزدیکی پروفیل های نست
 • هرگز از فلز و یا وسایل تیز مانند کاردک یا تیغ و . . . جهت تمیز کردن سطح یا پارو کردن برف با پارو یا بیل های نامناسب و غیر استاندارد که به محصولات  آسیب برساند، استفاده نگردد، اگر سطح رویی محصول بدین سان آسیب ببیند شامل این گارانتی نخواهد بود.
 • رنگ یا دیگر مواد پوشاننده، انواع سیلرها و کیلرها، پلی استرها و غیره که بدون تایید نست روی محصول به کار رود، گارانتی را از درجه اعتبار ساقط می کند.
 • هرگونه تماس مستقیم با خاک، زمین، آب و مناطق مرطوب دائمی، در اثر نصب غلط که تهویه هوا نداشته باشد، گارانتی را از درجه اعتبار ساقط خواهد کرد.

باقی ماندن برف بر روی کفپوش های فضای باز در صورت پارو نشدن که موجب یخ زدگی سطح زیرین و تخریب اتصالات شود گارانتی را از درجه اعتبار ساقط می نماید .

نصب محصول بطور مستقیم بر روی بتن ، خاک و یا هر سطح نرم و مرطوب دایمی که امکان اعوجاج و شکل پذیری را برای محصولات نست ایجاد نماید محصول را از گارانتی خارج خواهد کرد .

 • نصب در شرایطی که امکان تهویه و گردش هوا را در پشت یا زیر محصول نصب شده مسدود و از بین ببرد ، محصول را از شرایط گارانتی خارج می نماید .
 • کلیه سطوح کف که کفشور و یا هرگونه راه خروج آب از قبل در آن پیش بینی نشده باشد .
 • رنگ و یا هرگونه مواد پوشاننده ، انواع سیلرو کیلر ، پلی استرها و … که بدون تایید تیم فنی مهندسی شرکت نست بر روی محصول به کار رود ، محصولات نست را از شرایط گارانتی خارج خواهد کرد .
 • استفاده از شوینده های شیمیایی
 • باقی ماندن برف و آب باران بر روی سطح چوب پلاست که در اثر این ماندگاری باعث یخ زدگی سطح رویی و زیرین و تخریب زیرسازی ، اتصالات و خود محصول گردد .
 • استفاده از اتصالات و پیچ های غیر استاندارد که مورد تایید نست نبوده و از نست تهیه نشده باشد .
 • شستشوی بیش از حد محصول که باعث هدایت آب به داخل شبکه های تو خالی محصول شده و رطوبت دایمی باعث آسیب جدی به محصول می گردد .
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی
سلام چگونه می توانم کمکتون کنم؟