تراس | صفادشت| حاتمی

___________________________________________

تراس

تاریخ :

1400

آدرس :

صفادشت

مساحت :

150 متر مربع

کاربری :

مسکونی , تراس

مجری

شرکت نست

مشاوره

02188552055

Related Projects